Privacyverklaring KaBoom! Vuurwerk.

Versie 14 mei 2018

KaBoom Vuurwerk, voldoet zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en uw privacy in het algemeen. KaBoom Vuurwerk respecteert uw privacy en doet er alles aan om de bij u verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website of het schriftelijke registratieformulier ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacy verklaring. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke Europese wetgeving. KaBoom Vuurwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. KaBoom Vuurwerk is gevestigd te Gouderak, aan de Middelblok 194, 2831 BR. KaBoom Vuurwerk is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 61933511.

Verwerking van persoonsgegevens

KaBoom Vuurwerk verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

 • Een kaartje t.b.v. een winactie invuld;
 • Een bestelling voor levering van vuurwerk plaatst;
 • Inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief;
 • Een klantcontactformulier invult.

De persoonsgegevens die KaBoom Vuurwerk verzamelt, zijn:

Personalia - geslacht, titel, voornaam (s), achternaam (-namen): uw personalia zijn nodig om u te kunnen identificeren, om met u te communiceren, om u de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om ervoor te zorgen dat diensten of artikelen op de juiste wijze zijn geëtiketteerd voor u.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig wanneer u winnaar van één van onze prijzen bent. Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om u items toe te sturen, omdat het helpt om uw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben).

E-mailadres: elektronische communicatie heeft voor de meeste doeleinden de voorkeur van communicatie voor KaBoom Vuurwerk, omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om rechtstreeks elektronisch met u te kunnen communiceren, heeft KaBoom Vuurwerk uw e-mailadres nodig. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich voor deze meldingen te allen tijde uitschrijven.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van vuurwerk en in geval van het winnen van een prijs eenvoudig contact met u op te nemen.

Uw invoer van onze klantcontactformulieren: als u een contactformulier op onze website invoert, slaan wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op om met u in contact te treden over uw verzoek of vraag. Ook slaan wij uw vraag of verzoek op.

In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door KaBoom Vuurwerk worden geleverd. Onze leverancier GBV-WECO verwerkt bijvoorbeeld de door u verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om uw bestelling te betalen. In dit geval worden de volgende gegevens (afhankelijk van betaalmethode) verwerkt:

 • Geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Rekeninggegevens (o.a. IBAN);
 • Kaartnummer (versleuteld opgeslagen);
 • Aankoopgegevens (product- en/of dienstinformatie).

Welke persoonsgegevens verwerkt KaBoom Vuurwerk niet?

Deze persoonsgegevens verwerken wij niet:

 • Uw nationaliteit;
 • Uw BSN;
 • Uw identificatiepapieren (paspoort of rijbewijs);
 • Uw social media profielen.

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor: (I) de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en producten, (II) het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer u zich bij KaBoom Vuurwerk registreert, wordt door KaBoom Vuurwerk gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. KaBoom Vuurwerk respecteert uw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en uw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder uw toestemming. U kunt zich eenvoudig uitschrijven (“Opt Out”) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van vijf jaar nadat de klantrelatie tussen u en KaBoom Vuurwerk is beëindigd.

Verwerkers 

Alleen de directie van KaBoom Vuurwerk heeft toegang tot de database met persoonsgegevens beheerd door KaBoom Vuurwerk. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of producten te verkopen.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan KaBoom Vuurwerk: info@kaboomvuurwerk.nl. Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te aanpassen of te verwijderen, of als u een beperking van de verwerking van uw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kunt u ook per e-mail contact opnemen met KaBoom Vuurwerk: info@kaboomvuurwerk.nl. KaBoom Vuurwerk streeft ernaar u uiterlijk binnen een week van een antwoord te voorzien.

Als u meent dat KaBoom Vuurwerk uw privacy rechten schendt, neem dan contact op met de heer E.F. Bennink. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).